Conținutul acestui website este proprietatea SC Stil Compact Design SRL incluzând materialele originale create, licențele cumpărate sau acordul expres de folosință al proprietarilor drepturilor de autor.

Toate drepturile sunt rezervate SC Stil Compact Design SRL și sunt apărate de legea pentru protecția drepturilor de autor sau alte drepturi de proprietate.

Conținutul acestui website (texte, fotografii, grafică, fișiere video, fișiere audio, cataloage, materiale publicitare, de prezentare și de promovare, alte informații care pot fi accesate pe site, corespondența avută cu vizitatori/clienți, informații contractuale și de preț, elemente de identificare a firmei/brandurilor precum și orice alte materiale aparținând de drept SC Stil Compact Design SRL) nu poate fi distribuit, copiat, reprodus, modificat, transferat, utilizat, în scop comercial sau personal, fără acordul scris și valid, exprimat în prealabil de către deținătorul/deținătorii drepturilor de autor.
De asemenea, este interzisă îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al SC Stil Compact Design SRL asupra conținutului.

Excepție o constituie situațiile în care distribuirea materialelor și/sau a site-ului web are ca scop promovarea produselor și serviciilor sau exprimarea opiniilor sub formă de recenzie sau feedback.

Încălcarea prevederilor enumerate mai sus, fără obținerea unui acord prealabil și valid de la deținătorii de drept se pedepsește conform legilor în vigoare.